Alif MH - Info: History
Showing posts with label History. Show all posts
Showing posts with label History. Show all posts

Thursday, September 22, 2022

Saturday, February 12, 2022

Friday, February 4, 2022

Thursday, February 3, 2022

Foto Tempoe Doloe; Marak Walungan/Sungai di Cimanuk - Tahun 1918

 

Marak walungan, Cimanuk tahun 1918

Keterangan:

Tampak orang-orang sedang melakukan Marak di Walungan atau Sungai, di daerah Cimanuk ketika tahun 1918.

Marak walungan atau marak sungai adalah salah satu cara menangkap ikan secara tradisional dengan alat-alat yang sederhana. Marak walungan ini merupakan tradisi menangkap ikan di pedesaan, biasanya dilakukan di daerah dataran rendah yang terdapat banyak aliran sungai yang bercabang sehingga dapat dengan mudah membendung salah satu sungai dengan cara memindahkan aliran air sungai yang satu ke yang lainnya. Dengan begitu ikan dari sungai yang dibendung atau diparak akan mudah ditangkap setelah air surut.

[ ا MH ]

Wednesday, February 2, 2022

Inspiration

Figure

Techno